Partner strategiczny

Mistrzostwa Małopolski w Stryszowie - BMX

Regulamin zawodów BMX jazda na czas Mistrzostwa Małopolski

23.10.2021 (sobota) Stryszów k/ Wadowic

1. Organizator:

Zawody są organizowane przez: Klub Sportowy  Aquila Wadowice Klub Sportowy AQUILA LOTTO Małopolska; ul. Legionów 24, 34-100 Wadowice (korespondencja, 34-146 Stryszów;  Stryszów 30)

 

Dyrektor wyścigu:

Adam Kozłowski, Tel.48 660 458 350, e-mail: Koa@02.pl

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

Zawody odbędą się w dniu 23 października 2021 (sobota).

Miejsce zawodów: Ziemny Mini tor BMX o dł. Okrążenia 58m

 

2. Klasa wyścigu: Wyścig jest umieszczony w Kalendarzu Imprez MZKol.

 

3. Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy licencjonowani kategorii:

1. kobiety open (posiadający licencję Elita, Juniorka lub Juniorka Młodsza)

2. elita mężczyzn (posiadający licencję Elita lub U23 - orlik)

3. juniorzy

4. juniorzy młodsi

5. młodzicy

6. żacy i młodsi

posiadający ważne licencje kolarskie i ważne badania lekarskie (juniorzy, juniorzy młodsi i młodzicy są obowiązani do ich okazania) oraz posiadania odpowiedniego sprzętu: - rower BMX ze sprawnymi hamulcami, kask, pełne rękawiczki z palcami i którzy wezmą udział w obowiązkowych treningach;

oraz zawodnicy nielicencjonowani w kategoriach:

1.kategoria do 7 lat

2.kategoria 8 – 12 lat

3.kategoria 13 – 16 lat

4.kategoria ponad 17 lat

Zawodnicy nielicencjonowani mogą startować na rowerach dowolnych

Zawodnicy niepełnoletni muszą przedstawić zgodę rodziców na udział w zawodach.

 

4. Biuro wyścigu:

Biuro zawodów: mieścić się będzie: na terenie zawodów i czynne będzie w dniu  zawodów od godz. 10:30 do zakończenia zawodów.

 

5.  Treningi:

Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze. Treningi oficjalne odbędą się: w dniu zawodów: o godz: 11,00 – 11,45.

Podczas trwania wyścigów trenowanie jest zabronione.

 

6. Klasyfikacja i bonifikaty:

Klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol.

 

7. Nagrody:

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają  puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zawodnicy licencjonowani w poszczególnych kategoriach posiadający licencje klubów zrzeszonych w MZKol otrzymają tytuły mistrzów Małopolski (zgodnie z regulaminem MZKol tytuł mistrza Małopolski mogą zdobyć tylko zawodnicy z Małopolski) .

 

8. Ceremonia dekoracji:

Ceremonia dekoracji odbędzie się 15 min po zakończeniu zawodów.

Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek  zgłosić się trzej pierwsi zawodnicy w każdej kategorii wiekowej w strojach klubowych.

 

9. Kary:

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe UCI i PZKol.

 

10. Program minutowy:

godz. 10,45                          - odprawa służb zabezpieczających
godz. 11,00                          - przyjmowanie zgłoszeń

godz. 11,00 – 11,45           - obowiązkowy trening                     
godz. 12,00                          - eliminacje                         
godz. 13,00                          - finały

15 min po zakończeniu zawodów - dekoracja

 

11. Trasa:

Zawody zostaną  rozegrane na torze mini BMX . Czas jednego okrążenia to około 30 sekund. Zawodnicy w ramach jednego przejazdu będą wykonywali 2 okrążenia z pomiarem czasu.

 

12. Zasady finansowania:

Zawodnicy są zwolnieni z opłaty startowej. Organizator nie przewiduje żadnych kosztów dodatkowych dla zawodników.

 

13. Zasady bezpieczeństwa:

Podczas treningów oraz zawodów na torze wyścigu może przebywać max dwóch zawodników.

 

14. Obowiązkowe wyposażenie:

Sprawny technicznie rower z przynajmniej jednym hamulcem. Zawodnik musi posiadać kask oraz rękawiczki.

 

15. Skład komisji sędziowskiej:

      Sędzia Główny będzie delegowany przez Kolegium Sędziów MZKol.

 

16. Wykaz szpitali:

Szpital Powiatowy 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5, tel. 33 87 21 200;33 87 21 300

 

17. Wyniki:

Wyniki będą publikowane na stronie www.dh4x.pl i

 

18. Postanowienia końcowe:

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol

Obowiązują przepisy antydopingowe PZKol.

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów.

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (a zawodnicy do lat 18 na odpowiedzialność ich opiekunów),  i nie mogą z tego tytułu wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora, PZKol czy UCI.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt sportowy ani rzeczy pozostawione bez nadzoru.

Każdy uczestnik zawodów musi podpisać, co jest równoznaczne z akceptacją, oświadczenia o polityce prywatności RODO.

Zawodnicy i wszystkie osoby towarzyszące zobowiązane do przestrzegania przepisów sanitarnych

związanych z epidemią Covid 19 w szczególności do używania masek ochronnych.

Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok biura zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.