Partner strategiczny

Regulamin - Polanka Wielka Puchar Polski Pumptrack

Regulamin zawodów  Puchar Polski Pump Track #4

24 września 2023 (niedziela) roku Polanka Wielka

1. Organizator:
Klub Sportowy AQUILA Wadowice Małopolska; ul. Legionów 24, 34-100 Wadowice, adres do   korespondencji: 34-146 Stryszów 30

Przy współudziale Urzędu Gminy Polanka Wielka. 

Dyrektor zawodów:  Andrzej  Kramarczyk tel. 798 754 226 , e-mail:  andrzejkramar@gmail.com

Termin: 24 września 2023 roku (niedziela)

Miejsce zawodów: Pump Track  Polanka Wielka

Pomiar czasu: firma RewoSport

 

2. Klasa wyścigu:

Zawody są  umieszczone w Kalendarzu PZKol jako Puchar Polski Pump track #4

 

3. Zgłoszenia i opłata startowa:

Zgłoszenie wszystkich zawodników licencjonowanych drogą mailową na formularzu zgłoszeniowym www.rewosport.pl  do dnia 22.09.23 do godz. 24,00.

Zawodnicy do 10 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej pozostali 20 PLN płatne w biurze zawodów.

 

4. Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy posiadający ważne licencje kolarskie i ważne badania lekarskie oraz zawodnicy nielicencjonowani. Nielicencjonowani zawodnicy niepełnoletni muszą przedstawić zgodę rodziców na udział w zawodach a pełnoletni złożyć oświadczenie o stanie zdrowia oraz o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników. Zawodnicy muszą posiadać odpowiedni sprzęt: - sprawny rower BMX lub MTB z co najmniej jednym hamulcem, kask, zalecane pełne rękawiczki z palcami, długie spodnie i koszula z długimi rękawami. Obowiązują płaskie pedały (bez zatrzasków).

 

5. Biuro zawodów:

Biuro zawodów: mieścić się będzie na terenie zawodów i czynne będzie w dniu zawodów od godz. 13:30 do zakończenia zawodów.

 

6. Treningi:

Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze. Treningi oficjalne odbędą się w dniu zawodów w godz: 13,30 – 14,40 w kolejności:

grup wiekowych:  do 12 lat , 13-18 lat , 18 lat i starsi.      

Podczas trwania zawodów trenowanie jest zabronione.

 

7. Sposób rozegrania zawodów, klasyfikacja:

Punkty do Pucharu Polski zostaną przyznane tylko zawodnikom licencjonowanym.

Kategorie:

Zawodnicy licencjonowani  (rowery BMX i MTB) chłopcy i dziewczęta razem: promesa (do 10 lat), osobno dziewczęta, osobno chłopcy żacy, młodzicy, juniorzy młodsi,  juniorzy + elita, mastersi;

Zawodnicy nielicencjonowani (rowery BMX i MTB) chłopcy i dziewczęta razem: do 6 lat, osobno dziewczęta osobno chłopcy 7-10 lat, 11-15 lat, 16 lat i starsi.

Zawodnicy dokonują dwóch przejazdów, z których lepszy liczy się do wyników końcowych.

 

8. Nagrody:

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają  puchary i dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

 

9. Ceremonia dekoracji:

Ceremonia dekoracji odbędzie się 15 min po zakończeniu zawodów.

Do dekoracji mają obowiązek  zgłosić się trzej pierwsi  zawodnicy w każdej kategorii wiekowej w strojach wyścigowych (bez nakrycia głowy i bez roweru).

 

10. Kary:

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe UCI i PZKol.

 

11. Program minutowy:

godz. 13,00                  - odprawa służb zabezpieczających
godz. 13,15 – 14,30   - wydawanie numerów startowych, przyjmowanie zgłoszeń

godz. 13,30 – 14,40   - obowiązkowy trening                     
godz. 14,45                  - pierwszy bieg                    
godz. 16,00                  - drugi bieg

15 min po zakończeniu zawodów – dekoracja

 

12. Wyniki

Wyniki zostaną opublikowane na stronach: PZKol http://www.pzkol.pl.;  organizatora http://www.aquila.org.pl i na stronie Komisji BMX i Kolarstwa Zjazdowego PZKol  http://www.dh4x.pl.

 

13. Komisji sędziowska:

Sędzia Główny będzie delegowany przez Kolegium Sędziów PZKol,  pozostali sędziowie będą delegowani przez Kolegium Sędziów MZKol.

 

14. Wykaz szpitali:

ul.  Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim; telefon: 33 844 82 00

 

15. Postanowienia końcowe:

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol.

Obowiązują przepisy antydopingowe PZKol.

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu

z Organizatorem zawodów.

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (a zawodnicy do lat 18 na odpowiedzialność ich opiekunów) i nie mogą z tego tytułu wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora, PZKol czy UCI.

Uczestnicy zawodów są obowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie. 

Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt sportowy ani rzeczy pozostawione bez nadzoru.

Każdy uczestnik zawodów uczestnicząc w zawodach akceptuje przepisy o polityce prywatności RODO.

Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok biura zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.


Sponsorem Głównym 4 edycji Pucharu Polski w Polance Wielkiej jest PGE


Partnerem Imprezy było LOTTO.