Partner strategiczny

Regulamin zawodów Puchar Polski Pump Track #6 14 października 2023 (sobota) - Rzyki koło Andrychow

Regulamin zawodów  Puchar Polski Pump Track #6

14 października 2023 (sobota) roku Rzyki koło Andrychowa

 

1.  Organizator:  

Klub Sportowy AQUILA Wadowice Małopolska; ul. Legionów 24, 34-100 Wadowice, adres do   korespondencji: 34-146 Stryszów 30

Dyrektor zawodów:  Andrzej  Kramarczyk tel. 798-754-226 , e-mail:  andrzejkramar@gmail.com

Termin: 14 października 2023 roku (sobota)

Miejsce zawodów: Pump Track Rzyki koło Andrychowa,   

Pomiar czasu: firma RewoSport 

1.  Klasa wyścigu:

Zawody są  umieszczone w Kalendarzu PZKol jako Puchar Polski Pump Track #6

 

2.  Zgłoszenia i opłata startowa:

Zgłoszenie wszystkich zawodników licencjonowanych drogą mailową na formularzu zgłoszeniowym www.rewosport.pl  do dnia 22.09.23 do godz. 24,00.  Zawodnicy do 10 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej pozostali 20 PLN płatne w biurze zawodów.  

 

3.  Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy posiadający ważne licencje kolarskie i ważne badania lekarskie oraz zawodnicy nielicencjonowani. Nielicencjonowani zawodnicy niepełnoletni muszą przedstawić zgodę rodziców na udział w zawodach a pełnoletni złożyć oświadczenie o stanie zdrowia oraz o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników. Zawodnicy muszą posiadać odpowiedni sprzęt: - sprawny rower BMX lub MTB z co najmniej jednym hamulcem, kask, zalecane pełne rękawiczki z palcami, długie spodnie i koszula z długimi rękawami. Obowiązują płaskie pedały (bez zatrzasków).

 

5.     Biuro zawodów:

Biuro zawodów: mieścić się będzie na terenie zawodów i czynne będzie w dniu zawodów od godz. 13:30 do zakończenia zawodów.

 

6.     Treningi:

Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze. Treningi oficjalne odbędą się w dniu zawodów w godz: 12,30 – 13,40 w kolejności:

grup wiekowych:  do 12 lat , 13-18 lat , 18 lat i starsi         Podczas trwania zawodów trenowanie jest zabronione.

 

7.     Sposób rozegrania zawodów, klasyfikacja:  

Punkty do Pucharu Polski zostaną przyznane tylko zawodnikom licencjonowanym.Kategorie:

Zawodnicy licencjonowani  (rowery BMX i MTB) chłopcy i dziewczęta razem: promesa (do 10 lat), osobno dziewczęta, osobno chłopcy żacy, młodzicy, juniorzy młodsi,  juniorzy + elita, mastersi;  Zawodnicy nielicencjonowani (rowery BMX i MTB) chłopcy i dziewczęta razem: do 6 lat, osobno dziewczęta osobno chłopcy 7-10 lat, 11-15 lat, 16 lat i starsi.Zawodnicy dokonują dwóch przejazdów, z których lepszy liczy się do wyników końcowych.  

 

8.     Nagrody:

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają  puchary i dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.  

 

9.     Ceremonia dekoracji:  Ceremonia dekoracji odbędzie się 15 min po zakończeniu zawodów.  

Do dekoracji mają obowiązek  zgłosić się trzej pierwsi  zawodnicy w każdej kategorii wiekowej w strojach wyścigowych (bez nakrycia głowy i bez roweru).  

 

10.  Kary:  W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe UCI i PZKol.  

 

   

11.  Program minutowy:  

godz. 12,00                  - odprawa służb zabezpieczających

godz. 12,15 – 13,30 - wydawanie numerów startowych, przyjmowanie zgłoszeńgodz. 12,30 – 13,40  - obowiązkowy trening                   godz. 13,45        - pierwszy bieg      godz. 15,00         - drugi bieg

15 min po zakończeniu zawodów – dekoracja

 

12.  Wyniki

Wyniki zostaną opublikowane na stronach: PZKol http://www.pzkol.pl.;  organizatora http://www.aquila.org.pl i na stronie Komisji BMX i Kolarstwa Zjazdowego PZKol  http://www.dh4x.pl.

 

13.  Komisji sędziowska:

Sędzia Główny będzie delegowany przez Kolegium Sędziów PZKol,  pozostali sędziowie będą delegowani przez Kolegium Sędziów MZKol.

 

14.  Wykaz szpitali: 

34-100 Wadowice, ul.  Karmelicka 5; Tel. 33 872 12 00

 

 

15.  Postanowienia końcowe:Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol.Obowiązują przepisy antydopingowe PZKol.  

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu  z Organizatorem zawodów.

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (a zawodnicy do lat 18 na odpowiedzialność ich opiekunów)  i nie mogą z tego tytułu wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora, PZKol czy UCI.  Uczestnicy zawodów są obowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie.   

Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt sportowy ani rzeczy pozostawione bez nadzoru. Każdy uczestnik zawodów uczestnicząc w zawodach akceptuje przepisy o polityce prywatności RODO.  Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok biura zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.

   

Sponsorem Głównym Finału Pucharu Polski w Polance Wielkiej jest PGE