Partner strategiczny

Regulamin zawodów Pumptrack - Puchar Doliny Karpia

1.      ORGANIZATOR:
Klub Sportowy AQUILA Wadowice Małopolska; ul. Legionów 24, 34-100 Wadowice, adres do   korespondencji: 34-146 Stryszów 30
oraz Miasto Zator

Miejsce i czas:
21.10.2023, Palczowice k. Zatora, tor Pumptrackowy
(ul.
Henryka Sienkiewicza, 32-640 Palczowice)

Kierownik zawodów: 
Andrzej  Kramarczyk tel. 798 754 226 , email: 
andrzejkramar@gmail.com
Sędzia główny: Artur Byrski
Pomiar czasu: firma RewoSport2.      ZGŁOSZENIA:

Strona internetowa https://rewosport.pl/ (zakładka wyniki i zapisy)

 

3.    WARUNKI STARTU:
Osoby zamieszkałe na terenie Stowarzyszenia „Dolina Karpia” – gminy Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator, Mucharz, Stryszów, Kalwaria Zebrzydowska

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest:
         I – sprawny rower z minimum jednym hamulcem
         II – kask
         III- wskazane są ochraniacze oraz koszulka z długimi rękawami

Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie oraz w stosunku do osób trzecich.

iles/9997_pl.pdfte_f)Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców / opiekunów prawnych na udział w zawodach sportowych (wzór na ostatniej stronie regulaminu, https://dostartu.pl/statute_files/9997_pl.pdf)

4.     PROGRAM:

·         9:00-10:00  rejestracja i wydawanie numerów

·         10:00-10:45 treningi gr I

·         10:45-11:15 treningi gr. II

·         11:30 – start i rozpoczęcie zawodów

Zawodnicy pokonują dwa przejazdy oddzielnie mierzone. Do wyniku zalicza się jeden – lepszy czas.

Zakończenie, rozdanie nagród i medali 15 minut po przejeździe ostatniego zawodnika.

 

5.    KATEGORIE WIEKOWE

(Dziewczynki zgłoszone do zawodów rywalizują z chłopcami o jedną kat. wiekową niżej)

- KM1 – dziewczęta do lat 7 (2016, 2017...) oraz chłopcy do lat 5 (2018, 2019...)
- KM2 – dziewczęta 8-10 lat (2015-2013) oraz chłopcy 6-7 lat (2017-2016)
- KM3 – dziewczęta 11-13 lat (2012-2010) oraz chłopcy 8-10 lat (2015-2013)
- KM4 – dziewczęta 14-16 lat (2009-2007) oraz chłopcy 11-13 lat (2012-2010)
- KM5 – dziewczęta 17 lat i więcej (2006, 2005...) oraz chłopcy 14-16 lat (2009-2007)
- M6 – chłopcy 17 lat i więcej (2006, 2005…)

Zawodnicy posiadający licencję PZKol / UCI startują w kategorii OPEN Kobiety i OPEN Mężczyźni, niezależnie od wieku.


Zawodnicy spoza Doliny Karpia, zarówno z licencjami jak i bez, mogą wystartować w kat. Open kobiet i mężczyzn.

Nie pobieramy wpisowego.