Partner strategiczny

Spokojnych Świąt!

Z okazji Świąt Wielkanocnych

życzę wszystkim sympatykom, darczyńcom oraz członkom i zawodnikom 

Klubu Sportowego AQUILA Wadowice, 

by Zmartwychwstały Chrystus był Mocą w codziennym życiu 

oraz Nadzieją w trudnych chwilach.

    

Andrzej Kramarczyk

Prezes KS AQUILA Wadowice