Partner strategiczny

Finał Pucharu Polski Pumptrack 2023: Rzyki Głównym Punktem na Kolarskiej Mapie

Finał Pucharu Polski Pumptrack 2023: Rzyki Głównym Punktem na Kolarskiej Mapie

W sobot?, 14 pa?dziernika 2023 roku, malownicze Rzyki ko?o Andrychowa sta?y si? aren? zmagania w ostatniej rundzie Pucharu Polski w kolarskiej konkurencji Pumptrack. To wydarzenie, zorganizowane przez Klub Sportowy AQUILA Wadowice, cieszy?o si? ogromnym wsparciem od Sponsora G??wnego - PGE, oraz wsparciem Wojew?dztwa Ma?opolskiego i Link4 Towarzystwa Ubezpiecze?.

Wyniki naszych zawodnik?w:

 • Kategoria K-10:
  1. Zofia Strzebo?ska
  2. Faustyna ?ypik
 • Kategoria M1-10:
  1. Igor Nikliborc
  2. Emil ?ypik
 • Kategoria ?ak:
  1. Bart?omiej Bednarz
  2. Maksymilian Be?ch
 • Kategoria M?odzik:
  1. Inga Byrska
 • Kategoria Masters:
  1. Mateusz Strzebo?ski
 • Kategoria Junior m?odszy:
  1. Hanna Strzebo?ska
  2. Brajan Nowak
  3. Wojciech Jurczak
 • Kategoria Junior:
  1. Maja Bednarz
 • Kategoria U 23:
  1. Patryk Lis
  2. Adrian Pietrusa
 • Kategoria Elita:
  1. Wojciech Gnojek

Ko?cowa klasyfikacja Pucharu Polski za rok 2023:

 • Kategoria K1-10:
  1. Zofia Strzebo?ska (Aquila Wadowice)
 • Kategoria M1-10:
  1. Remigiusz Be?ch (Aquila Wadowice)
 • Kategoria ?ak:
  1. ?ukasz Grajcarek (FREE RIDE SPORT Bielsko-Bia?a)
 • Kategoria M?odzik:
  1. Ostafin Inka (KS Lubo? Skomielna Bia?a)
  2. Patryk Socha (UKS Aquila Nice Strysz?w)
 • Kategoria Junior m?odszy:
  1. Helena Sawicka (KSM Krzy?owa)
  2. Brajan Nowak (Aquila)
 • Kategoria Junior:
  1. Olga Biegun (MMS DENDYSKI Przy??k?w)
  2. Olaf Ostafin (KS Lubo? Skomielna Bia?a)
 • Kategoria U23 K:
  1. Wiktoria Ko?uch (niezrzeszona, Chotom?w)
  2. Patryk Lis (Aquila Wadowice)
 • Kategoria Elita M:
  1. Wojciech Gnojek (Aquila Wadowice)

Te emocjonuj?ce zawody na torze Pumptrack w Rzykach podsumowa?y sezon Pucharu Polski w kolarskiej konkurencji. Rzyki, jako g??wny punkt na kolarskiej mapie Polski, przyci?gn??y elity kolarstwa i mia?y ogromne wsparcie od sponsor?w i w?adz lokalnych. Dla zwyci?zc?w i uczestnik?w to z pewno?ci? wyj?tkowe do?wiadczenie.