Partner strategiczny

Puchar Polski Pumptrack #5 w Lipowej - mimo deszczu frekwencja i atmosfera na najwy?szym poziomie

30 wrze?nia 2023 roku odby?y si? niezwykle emocjonuj?ce zawody Pucharu Polski Pumptrack #5, kt?re mia?y miejsce w Lipowej k/?ywca. Pomimo kapry?nej pogody, kt?ra nie oszcz?dza?a uczestnik?w, frekwencja by?a imponuj?ca, a atmosfera nie mia?a sobie r?wnych. . 

Ca?e wydarzenie cieszy?o si? r?wnie? honorowym patronatem W?jta Gminy, pana Jana G?ry, kt?ry razem z pani? sekretarz Krystyn? Ku?k? udekorowali zawodnik?w i wr?czali liczne puchary, medale oraz dla wszystkich uczestnik?w pami?tkowe dyplomy. Du?e zaanga?owanie w przeprowadzenie imprezy mia? r?wnie? pan Szymon Wr?bel z Urz?du Gminy w Lipowej.

Imprez? przeprowadzono przy wsparciu Urz?du Gminy w Lipowej.

Partnerem G??wnym by?o PZUWyniki zawodnicy licencjonowani

Kategoria Wyniki
K1-10:
 • 1 - STRZEBO?SKA Zosia
 • 2 - ?YPIK Faustyna
M1-10:
 • 1 - NIKLIBORC Igor
 • 2 - WSZO?EK Wiktor
 • 3 - ?YPIK Emil
?AK:
 • 1 - GRAJCAREK ?ukasz
 • 2 - CYWI?SKI Piotr
 • 3 - KUTEK Szymon
 • 4 - BEDNARZ Bart?omiej
M?ODZICZKA:
 • 1 - OSTAFIN Inga
 • 2 - BYRSKA Inga
M?ODZIK:
 • 1 - KOZIE? Aleksander
MASTERS M:
 • 1 - STRZEBONSKI Mateusz


Wyniki Amatorzy

Kategoria Wyniki
AMATOR-KU6:
 • 1 - Zofia PIECUCH
 • 2 - Anastazja JOJCZYK
AMATOR-MU6:
 • 1 - Tomasz GRAJCAREK
 • 2 - ?ukasz CAPUTA
 • 3 - Kajetan BIA?KA
 • 4 - Karol ?YSZCZARZ
AMATOR-KU10:
 • 1 - Magdalena KARASI?SKA
 • 2 - Julia DUBIEL
 • 3 - Hanna JAROSIEWICZ
AMATOR-MU10:
 • 1 - Antoni JAGOSZ
 • 2 - Micha? MAKUCH
 • 3 - Szymon DZIKI
 • 4 - Miko?aj BALCAREK
 • 5 - Franciszek PIECUCH
AMATOR-MU15:
 • 1 - Jakub JANECZKO
 • 2 - Patryk SOCHA
 • 3 - Filip MORZYK
 • 4 - Nikodem GRUSZKA
 • 5 - Filip DRZA?
 • 6 - Filip MILEWSKI
 • 7 - Bartosz DOBIJA
 • 8 - Szymon LASEK
AMATOR-M16:
 • 1 - Krystian BIA?KA
 • 2 - Miroslaw KUFEL
 • 3 - Kacper NIKIEL