Partner strategiczny

Puchar Polski Pumptrack #2 - Palczowice. Regulamin

Regulamin zawodów  Puchar Polski Pump Track #2

11 maja 2024 (sobota) Palczowice k. Zatora

1. Organizator:
Klub Sportowy AQUILA Wadowice Małopolska; ul. Legionów 24, 34-100 Wadowice, adres do   korespondencji: 34-146 Stryszów 30

Dyrektor zawodów:  Andrzej  Kramarczyk tel. 798-754-226 , e-mail:  andrzejkramar@gmail.com

Termin: 11 maja 2024 roku (sobota)

Miejsce zawodów: Pump Track, Palczowice

Pomiar czasu: firma RewoSport

 


2. Klasa wyścigu:

Zawody są  umieszczone w Kalendarzu PZKol jako Puchar Polski Pump track #2

 

3. Zgłoszenia i opłata startowa:

Zgłoszenie wszystkich zawodników licencjonowanych drogą mailową na formularzu zgłoszeniowym poprzez stronę www.rewosport.pl  lub pod linkiem: https://dostartu.pl/puchar-polski-pumptrack-2-palczowice-v11008 do dn. 09.05.2024.
Opłata startowa pozostali 20 PLN płatne w biurze zawodów (opłata przeznaczona na cele charytatywne oraz uroczyste zakończenie sezonu 2024). Zgłoszenie po wyznaczonym terminie – 30 zł.

 

4. Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy posiadający ważne licencje kolarskie i ważne badania lekarskie oraz zawodnicy nielicencjonowani. Nielicencjonowani zawodnicy niepełnoletni muszą przedstawić zgodę rodziców na udział w zawodach a pełnoletni złożyć oświadczenie o stanie zdrowia oraz o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność.  Zawodnicy muszą posiadać odpowiedni sprzęt: - sprawny rower BMX lub MTB z co najmniej jednym sprawnym hamulcem, kask kolarski (rekomendowany pełny kask integralny), zalecane pełne rękawiczki z palcami, długie spodnie i koszula z długimi rękawami. Obowiązują płaskie pedały (bez zatrzasków).

 

5. Biuro zawodów:

Biuro zawodów: mieścić się będzie na terenie zawodów i czynne będzie w dniu zawodów od godz. 12:00 do zakończenia zawodów.

 

6. Treningi:

Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze. Treningi oficjalne odbędą się w dniu zawodów w godz: 12,15 – 13,40 w kolejności:

grup wiekowych:  do 12 lat , 13-18 lat , 18 lat i starsi       

Podczas trwania zawodów trenowanie jest zabronione.

 

7. Sposób rozegrania zawodów, klasyfikacja:

Punkty do Pucharu Polski zostaną przyznane tylko zawodnikom licencjonowanym narodowości polskiej.

Kategorie:

Zawodnicy licencjonowani  (rowery BMX i MTB) chłopcy i dziewczęta razem: promesa (do 10 lat), osobno dziewczęta, osobno chłopcy żacy, młodzicy, juniorzy młodsi,  juniorzy, U23 + elita, mastersi;

Zawodnicy nielicencjonowani (rowery BMX i MTB) chłopcy i dziewczęta razem: do 6 lat, osobno dziewczęta osobno chłopcy 7-10 lat, 11-15 lat, 16 lat i starsi.

Zawodnicy dokonują dwóch przejazdów, z których lepszy liczy się do wyników końcowych.

Zawodnicy, którzy startowali w I Rundzie korzystają z otrzymanych numerów startowych. Wydanie duplikatu 10 zł.

 

8. Klubowy Puchar Polski:

Punkty do Klubowego Pucharu Polski przyznawane będą przez sumowanie punktów zdobytych przez poszczególnych zawodników w klasyfikacji indywidualnej Pucharu Polski. 

Punkty będą przyznawane maksymalnie 6 najlepszym zawodnikom z danego klubu.

 

9. Nagrody:

Za miejsca 1 - 3 medale, a wszyscy pozostali dyplomy.

Organizatorzy przewidują puchary z klasyfikacji generalnej za Miejsca I do III w kat. kobiet i mężczyzn.

 

10. Ceremonia dekoracji:

Ceremonia dekoracji odbędzie się 15 min po zakończeniu zawodów.

Do dekoracji mają obowiązek  zgłosić się trzej pierwsi  zawodnicy w każdej kategorii wiekowej w strojach wyścigowych (bez nakrycia głowy i bez roweru).

 

11. Kary:

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe UCI i PZKol.
Brak nr z I Etapu – wydanie duplikatu 10 zł.

 

12. Program minutowy:

godz. 12,00                  - odprawa służb zabezpieczających
godz. 12,15 – 13,30   - wydawanie numerów startowych, przyjmowanie zgłoszeń

godz. 12,30 – 13,40   - obowiązkowy trening                     
godz. 13,45                  - pierwszy bieg                    
godz. 15,00                  - drugi bieg

15 min po zakończeniu zawodów – dekoracja

 

13. Wyniki

Wyniki zostaną opublikowane na stronach: PZKol http://www.pzkol.pl.;  organizatora http://www.aquila.org.pl i na stronie Komisji BMX i Kolarstwa Zjazdowego PZKol  http://www.dh4x.pl.

 

14. Komisji sędziowska:

Sędzia Główny będzie delegowany przez Kolegium Sędziów PZKol,  pozostali sędziowie wg sugestii organizatora.

 

15. Wykaz szpitali:

ul.  Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim; telefon: 33 844 82 00
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, tel. 33 872 12 00

 

16. Postanowienia końcowe:

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol.

Obowiązują przepisy antydopingowe PZKol.

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje dyrektor zawodów w porozumieniu z sędzią.

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (a zawodnicy bez licencji do lat 18 na odpowiedzialność ich opiekunów)  i nie mogą z tego tytułu wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora, PZKol czy UCI.

Uczestnicy zawodów są obowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie. 

Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt sportowy ani rzeczy pozostawione bez nadzoru.

Każdy uczestnik zawodów uczestnicząc w zawodach akceptuje przepisy o polityce prywatności RODO.

Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok biura zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.


Zatwierdzono w PZKol 15.04.2024