Partner strategiczny

Sukcesy i Emocje: 4 edycja Pucharu Polski i Mistrzostwa Polski w Pumptracku za nami!

W dniu 24 wrze?nia 2023 roku na malowniczym torze Pumptrack w Polance Wielkiej odby?a si? czwarta edycja Pucharu Polski w tej dynamicznej dyscyplinie kolarskiej. Organizatorami tego ekscytuj?cego wydarzenia byli Klub Sportowy AQUILA Wadowice we wsp??pracy z Urz?dem Gminy Polanka Wielka.

Zawody zgromadzi?y zar?wno do?wiadczonych zawodnik?w z licencjami kolarskimi, jak i pasjonat?w, kt?rzy podj?li wyzwanie bez licencji. Atmosfera by?a niesamowita, a emocje si?ga?y zenitu.

Podczas ceremonii dekoracji zwyci?zcy w poszczeg?lnych kategoriach otrzymali zas?u?one puchary, dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe. Wyniki pokaza?y, ?e to by?y zawody pe?ne zaanga?owania i walki na ka?dym etapie rywalizacji.

 

Sukcesy Klubu Sportowego AQUILA Wadowice:

 

- Kat Elita: 1. miejsce Wojciech Gnojek

- Junior M?odszy: 1. miejsce Brajan Nowak, 3. miejsce Jurczak Wojciech

- Juniorka: 2. miejsce Maja Bednarz

- Juniorka M?odsza: 3. miejsce Hanna Strzebo?ska

- Masters: 2. miejsce Mateusz Strzebo?ski

- M?odziczka: 3. miejsce Inga Byrska

- U10 K: 1. miejsce Faustyna ?ypik

- U10 M: 2. miejsce Igor Nikliborc, 4. miejsce Emil ?ypik

- U23 M: 1. miejsce Patryk Lis, 2. miejsce Adrian Pietrusa

- ?ak: 1. miejsce Be?ch Maksymilian, 2. miejsce Bart?omiej Bednarz


Warto doda?, ?e na Mistrzostwach Polski Pumptrack, kt?re odby?y si? dzie? wcze?niej, tj. 23 wrze?nia w Parz?czewie, Mistrzem Polski w kategorii Junior M?odszy zosta? Brajan Nowak. To kolejny wspania?y sukces KS AQUILA Wadowice, kt?ry potwierdza wysoki poziom tej dru?yny.

 

Puchar Polski i Mistrzostwa Polski w Pumptracku by?y wyj?tkowym ?wi?tem kolarstwa, pe?nym pasji i sportowej rywalizacji. To wydarzenie na pewno pozostawi d?ugotrwa?e wspomnienia i zach?ci kolejnych mi?o?nik?w kolarstwa do wzi?cia udzia?u w przysz?ych edycjach.Sponsorem G??wnym  Pucharu Polski w Polance Wielkiej by?a PGEPartnerem Imprezy by?o LOTTO.