Partner strategiczny

Wyniki Sportowe 2022

Sezon 2022 by? bardzo pracowity zar?wno pod wzgl?dem organizacyjnym jak i sportowym. Zobaczcie jak nam posz?o.Organizowali?my szereg imprez:

- Mistrzostwa ?wiata U16- Wadowice.

- Mistrzostwa Polski trial- Ochotnica G?rna

- Puchar Polski Pumptrack- Polanka Wielka

- Fina? Pucharu Polski- Rzki k. Andrychowa

- Ultramaraton na dystanie 500km- Ma?opolska 500-ka

- Rajd na Gro? ?w. Jana Paw?a II

- Wy?cig na czas Ponikiwe Time trial


W sezonie 2022 uzyskali?my nast?puj?ce wyniki:

Mistrzostwa Polski BMX:

-  Klubowe Wicemistrzostwo Polski po 2 rozegranych eliminacjach w Nowej Soli i Lublinie.

-  I miejsce i zwyci?stwo naszego zespo?u w Og?lnopolskiej Olimpiadzie M?odzie?y rozegranej na torze w Nowej Soli (cho? g??wnym organizatorem by?o woj. Ma?opolskie) Sk?ad zespo?u: Hanna Strzebo?ska, Maja Bednarzx, Adam Randak, Gabriel Nowotnik, Aleksander Piegza, Wojciech Jurczak. 

 

Wyniki indywidualne BMX.

- Marika Kudra:    Mistrzyni Polski kat Elita

                               Mistrzyni Polski start Wsp?lny zawody w Nowej Soli.

                               Mistrzyni Polski indywidualna jazda na czas Lublin.

- Hanna Strzebo?ska kat. Junior M?odszy, Mistrzyni Polski jazda na czas Nowa S?l.

                                                                           Mistrzyni Polski start wsp?lny Nowa S?l.

-  Mateusz Strzebo?ski V-ce Mistrz Polski jazda na czas, kat. Masters,

-  Maja Bednarz br?zowy medal jazda na czas ,Lublin, kat. Junior

- Wojciech Gnojek, br?zowy medal jazda na czas, kat. Orlik.

Tral rowerowy:

-  Wojciech Pa?asz, Mistrz Polski, kat. Masters, Ochotnica G?rna.

Enduro rowerowe

- Dawid Pietrzak, V-ce Mistz Polski, kat. Masters

Suma: 6 z?otych, 2 srebrne, 2 br?zowe.

 

Puchar Polski Pumptrack:

Wyniki po 4 rozegranych rundach (polanka Wielka, Skar?ysko Kamienna, Lublin, Rzyki):

kat. ?ak I m Bartek Bednarz

kat. junior m?odszy, I m. Hanna Strzebo?ska

kat. junior m?odszy, I m Wojciech Jurczak,

kat. junior, II m. Maja Bednarz,

kat. junior, I m. Patryk Lis

kat. Elita, I m Marika Kudra

kat. Elita II m Wojciech Gnojek.

kat. Masters, II m Mateusz Strzebo?ski

 

Klub pomimo braku bazy i skromnych ?rodk?w skutecznie rywalizuje z klubami dysponuj?cymi baz? treningow? i niewsp??miernie wi?kszymi ?rodkami.

Do zobaczenia w przysz?ym sezonie !