Partner strategiczny

Jan Chmielewski

Jan Chmielewski swoj? karier? rozpocz?? w KS Aquila. Od kilku lat rywalizuje w rajdach samochodowych w Mistrzostwach Polski. W 2011 roku zdoby? Mistrzostwo Polski.

Osi?gni?cia sportowe
Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w trialu rowerowym
Mistrz Polski w rajdach samochodowych