Partner strategiczny

Katarzyna Kramarczyk

Katarzyna Kramarczyk absolwentka AWF w Krakowie

Osi?gni?cia sportowe
Vice Mistrzyni ?wiata UCI, Hiszpania
3 miejsce w Mistrzostwach ?wiata BTIU
Mistrzyni Europy
1-krotna Vice Mistrzyni ?wiata - dru?ynowo, USA
3 miejsce w Mistrzostwach ?wiata UCI, Francja
11-krotna Mistrzyni Polski - dru?ynowo
3 miejsce w Mistrzostwach ?wiata BTIU

Obecnie s?dzia mi?dzynarodowy UCI, prowadzi klub fitness i szko?? ta?ca.