Partner strategiczny

Rafa? Kumorowski

Rafa? Kumorowski absolwent Krakowskiej AWF, uprawia trial i Downhill.

Osi?gni?cia sportowe
3-krotny Mistrz ?wiata UCI
2-krotny Vice Mistrz ?wiata UCI
1-krotny Mistrz Europy
9-krotny medalista Mistrzostw ?wiata - dru?ynowo
18-krotny Mistrz Polski - indywidualnie
9-krotny Mistrz Polski - dru?ynowo

Wi?cej informacji znale?? mo?na na prywatnej stronie naszego mistrza.