Partner strategiczny

Tomasz Woźniak

Tomasz Wo?niak absolwent AWF w Poznaniu, trener konkurencji kolarskich

Osi?gni?cia sportowe
Vice Mistrz ?wiata kategoria junior MTB, Hiszpania
2-krotny Vice Mistrz ?wiata - dru?ynowo
br?zowy medal Mistrzostwa ?wiata - dru?ynowo
7 tytu??w Mistrza Polski

Obecnie uprawia motocyklowe rajdy Enduro Extrim i trial motocyklowy.