Partner strategiczny

Mi?osz Grajewski

Mi?osz Grajewski reprezentowa? Klub Motorowy Celuloza ?wiecie.

Osi?gni?cia sportowe
br?zowy medal w Mistrzostwach ?wiata (UCI) w kategorii elite, Francja
Mistrz ?wiata (BTIU) kategoria kadet, Hiszpania, Francja, Czechy i Japonia
br?zowy medal Mistrzostwa ?wiata dru?ynowo, Francja
wielokrotny medalista Mistrzostw Polski