Partner strategiczny

Paweł Reczek

Pawe? Reczek absolwent Podhala?skiej Wy?szej Szko?y Zawodowej w Nowym Targu, zawodnik KS Champion ?widnik, do 2006 r. cz?onek KS Aquila.

Osi?gni?cia sportowe
2-kr?tne 4 miejsce w Mistrzostwach ?wiata w kategorii junior (Francja) oraz kategorii MTB (USA)
Vice Mistrz ?wiata w kategorii expert 26 (BTIU)
2-krotny srebrny medal Mistrzostwo ?wiata - dru?ynowo, USA i Francja
9 tytu??w Mistrza Polski - indywidualnie