Partner strategiczny

Dawid Pietrzak

Osi?gni?cia sportowe
3 miejsce Puchar Europy 2010
Mistrz Polski - dru?ynowo 2010, 2009
II V-ce Mistrz Polski 2007, 2006
5 miejsce Puchar Europy 2006
6 miejsce RedBull Freestyle Trial Challange Ryga 2008
4 miejsce Koxx Fighters 2009