Partner strategiczny

Jacek Jarz?bek

Jacek Jarz?bek urodzony w 1996 r. Mieszkaniec miejscowo?ci ?opuszna ko?o Nowego Targu. Zacz?? uprawiac trial rowerowy maj?c 10 lat, interesuje si? r?wnie? innymi sportami, mi?dzy innymi narciarstwem alpejskim. Jednak najwi?ksz? pasj? jest trial.

Osi?gni?cia sportowe
3 miejsce Puchar Europy kategoria kadet, 2010
3 miejsce Mistrzostwa Polski kategoria junior, 2010
Mistrz Polski w wy?cigach BMX - dru?ynowo, kategoria m?odzik, 2010
5 miejsce Mistrzostwa ?wiata do lat 16, Olkusz 2010
Mistrz Polski kategoria Junior, 2011