Partner strategiczny

Krystian Wo?niak

Krystian Wo?niak urodzony 3 sierpnia 1994 roku, mieszkaniec Nowego Targu. Od 2004 roku zawodnik Klubu Sportowego Aquila Ma?opolska.

Osi?gni?cia sportowe
2 miejsce Otwarte Mistrzostwa S?owacji (2010)
2 miejsce Otwarte Mistrzostwa Niemiec (2008)
2 miejsce Mistrzostwa Polski - dru?ynowo (2008, 2009, 2010 i 2011)
1 miejsce Puchar Polski (2008 i 2010)
2 miejsce Mistrzostwa Polski - indywidualnie (2007, 2011)
3 miejsce Mistrzostwa Polski - indywidualnie (2009, 2010)